Jak wziąć udział w loterii wizowej?

Loteria wizowa to amerykański program dla imigrantów, który umożliwia uzyskanie zielonej karty, czyli prawa stałego pobytu w Stanach Zjednoczonych. W celu wzięcia udziału w loterii DV, należy upewnić się, że każda z uczestniczących osób, spełnia wszystkie konieczne wymagania.

Aby wziąć udział w programie i zapewnić sobie szansę na wylosowanie zielonej karty, konieczne będzie wypełnienie formularza loteryjnego na stronie Departamentu Stanu USA.

Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby wziąć udział w loterii wizowej DV?

Istnieją niezbędne wymogi, które należy spełnić, aby wziąć udział w loterii wizowej – najważniejsze jest uprzednie upewnienie się, że kraj pochodzenia znajduje się aktualnie na liście państw, które kwalifikują się do programu DV. Ponadto osoba składająca zgłoszenie musi:

 • Posiadać przynajmniej średnie wykształcenie lub na przestrzeni ostatnich 5 lat pracować przynajmniej 2 lata w zawodzie, do którego niezbędne jest minimum 2 lata szkolenia lub praktyk
 • Posiadać ważny paszport

Jeżeli osoba chcąca wziąć udział w loterii wizowej urodziła się w kraju, który został w danym roku wykluczony z udziału w programie, istnieją dwa przypadki, w których wciąż możliwe jest złożenie przez nią zgłoszenia loteryjnego:

 • Współmałżonek osoby urodzonej w kraju wykluczonym z loterii pochodzi z kraju, który ma prawo uczestnictwa w programie i jest wymieniony na zgłoszeniu loteryjnym
 • Rodzice osoby urodzonej w kraju wykluczonym z loterii nie urodziło się ani nie mieszkało w rzeczonym państwie na stałe w chwili narodzin dziecka – istnieje wówczas możliwość przyjęcia za własny kraj urodzenia jednego z rodziców, pod warunkiem, że jest on dopuszczony do udziału w loterii

Jak zgłosić się do loterii wizowej?

Zgłoszenia do programu przyjmowane są zazwyczaj w październiku lub listopadzie i można złożyć je jedynie przez internet na stronie Departamentu Stanu USA. Zgodnie z zasadami, jednej osobie przysługuje tylko jedno zgłoszenie – w przypadku, jeśli ktoś nadeśle ich więcej, wszystkie zostaną zdyskwalifikowane.

Zgłoszenie do loterii wizowej musi zostać wypełnione po angielsku. Zalecane jest, aby nie używać w nim polskich znaków. Ważne, aby w zgłoszeniu loteryjnym znalazły się następujące elementy:

 • Imiona, miejsce i data urodzenia małżonka oraz wszystkich biologicznych dzieci
 • Imiona wszystkich dzieci osoby składającej zgłoszenie, które nie ukończyły jeszcze 21 roku życia i pozostają w stanie wolnym
 • Zdjęcia osoby uczestniczącej w loterii, jej współmałżonka i wszystkich dzieci w stanie wolnym, które nie mają jeszcze 21 lat

Ile kosztuje udział w loterii wizowej?

Udział w loterii wizowej oraz złożenie podania w formie elektronicznej jest bezpłatne. Uczestnik loterii może przesłać zgłoszenie samodzielnie lub osoba upoważniona może zrobić to w jej imieniu. Istnieje możliwość korzystania z usług oferujących odpłatną pomoc przy wypełnieniu zgłoszenia do programu, lecz decyzja ta leży w gestii uczestnika.

Nieuniknione będzie natomiast poniesienie opłat w przypadku wygranej w loterii i ubiegania się o amerykańską wizę. Do najważniejszych opłat należą;

 • Opłata za rozpatrzenie wniosku w ambasadzie USA (330 dolarów)
 • Opłata imigracyjna (220 dolarów)
 • Opłata za wydanie świadectwa o niekaralności (30 zł)
 • Opłaty za odpisy aktów urodzenia i małżeństwa (33 zł za jeden)
 • Niezbędne badania krwi i RTG (160 zł)
 • Opłata za badanie lekarskie i wymagane szczepienia (ok. 550 zł)

Dokumenty te muszą zostać opłacone oddzielnie przez każdą osobę, która została uwzględniona we wniosku. Departament USA nie przewiduje zniżki dla dzieci.

Jak sprawdzić wyniki loterii wizowej DV? 

Kiedy okres przyjmowania zgłoszeń dobiegnie końca, odbywa się automatyczne losowanie za pomocą komputera – wyniki ukazują się zawsze 1 maja. Należy pamiętać, że samo wylosowanie w loterii nie uprawnia jeszcze do uzyskania zielonej karty – w tym celu trzeba przejść jeszcze przez szereg wymogów kwalifikacyjnych. 

Warto mieć na uwadze, że w przypadku wygranej w loterii nie uzyskamy żadnej informacji – należy samodzielnie wejść na stronę internetową i sprawdzić wyniki programu. W tym celu niezbędny będzie numer potwierdzenia, otrzymany po prawiedłowym wypełnieniu formularza loteryjnego, rok urodzenia oraz nazwisko.

Jakie dokumenty należy złożyć, jeśli zostanie się wylosowanym w loterii wizowej?

Wylosowanie w loterii nie gwarantuje jeszcze otrzymania amerykańskiej wizy – niezbędne będzie przedstawienie wszystkich wymaganych dokumentów. Z odpowiednim uprzedzeniem upewnij się, że posiadasz:

 • Paszporty wszystkich osób w zgłoszeniu, które ubiegają się o amerykańską wizę
 • Wniosek DS-260, dostępny na stronie CEAC, wypełniony dla każdej osoby wyjeżdżającej. Należy zawrzeć w nim numer sprawy loteryjnej oraz datę urodzenia osoby wylosowanej w loterii
 • Dwa zdjęcia, spełniające wymagania do amerykańskiej wizy
 • Zupełny odpis aktu urodzenia
 • Dla osób w formalnym związku zupełny odpis aktu małżeństwa
 • Dla osób rozwiedzionych i wdowców dowody na ustanie poprzednich związków małżeńskich (odpis aktu zgonu, odpis świadectwa rozwodu)
 • Zaświadczenie o niekaralności (w przypadku osób karanych odpis wyroków sądowych)
 • Wyniki badań lekarskich do wiz imigracyjnych, przeprowadzonych przez autoryzowanych lekarzy
 • Dokumenty finansowe, potwierdzające, że osoba, która ubiega się o amerykańską wizę, posiada odpowiednie środki finansowe, by samodzielnie utrzymać się w Stanach Zjednoczonych
 • Dokumenty zaświadczające o wymaganym wykształceniu lub doświadczeniu zawodowym

Wszystkie dokumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim lub angielskim powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniami na język angielski, wykonanymi za pośrednictwem tłumacza przysięgłego. 

Jakie zdjęcie jest potrzebne do loterii wizowej?

Aby wniosek loteryjny został zaakceptowane, należy dołączyć do niego dwa zdjęcia, spełniające wszystkie niezbędne wymagania:

 • Zdjęcie powinno być wykonane w przeciągu sześciu miesięcy od dnia złożenia wniosku
 • Zdjęcie powinno mieć wymiary 50mm (2”) x 50 mm (2”), gdzie głowa zajmuje od 25mm (1”) do 35mm (1 ⅜”) i umieszczona jest na środku
 • Zdjęcie powinno być wykonane w kolorze, na białym tle
 • Osoba fotografowana powinna patrzeć się na wprost obiektywu, a jej wizerunek zajmować 50% powierzchni zdjęcia i obejmować cały owal twarzy
 • Na zdjęciu nie można mieć okularów
 • Nakrycie głowy można zachować tylko w uzasadnionych okolicznościach (np. względy religijne) i jeżeli cała twarz pozostaje widoczna

W celu wykonania dobrego zdjęcia, które będzie spełniało wszystkie niezbędne wymogi do loterii wizowej, skorzystaj z eGreenCardPhoto  – to profesjonalne narzędzie pozwoli ci wykonać idealną fotografię bez konieczności wychodzenia z domu!

PytanieOdpowiedź
Jak wziąć udział w loterii wizowej?Aby wziąć udział w loterii wizowej, należy wypełnić formularz loteryjny na stronie Departamentu Stanu USA.
Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby wziąć udział w loterii wizowej DV?Pochodzić z kraju, który kwalifikuje się do programu DVPosiadać przynajmniej średnie wykształcenie lub 2 lata pracy w zawodzie, do którego wymagane jest minimum 2 lata szkolenia lub praktykPosiadać ważny paszport
Jak zgłosić się do loterii wizowej?Przez internet na stronie Departamentu Stanu USA w październiku lub listopadzie.
Ile kosztuje udział w loterii wizowej?Udział w loterii wizowej oraz złożenie podania w formie elektronicznej jest bezpłatne.
Jak sprawdzić wyniki loterii wizowej DV?Na stronie internetowej programu przy użyciu numeru potwierdzenia, roku urodzenia i nazwiska.
Jakie dokumenty należy złożyć, jeśli zostanie się wylosowanym w loterii wizowej?PaszportWniosek DS-260 Zdjęcia spełniające wymaganiaInne dokumenty zależne od sytuacji
Jakie zdjęcie jest potrzebne do loterii wizowej?Wykonane w ciągu sześciu miesięcy od złożenia wniosku, spełniające określone wymiary i kryteria dotyczące tła, nakrycia głowy itp.

FAQ

Czy w loterii wizowej mogę wysłać więcej niż jedno zgłoszenie?

Nie, jeżeli nadeślesz więcej niż jedno zgłoszenie, wszystkie twoje zgłoszenia zostaną zdyskwalifikowane i nie będziesz miał możliwości wzięcia udziału w loterii.

Czy za udział w loterii wizowej trzeba zapłacić?

Zgłoszenie się do loterii wizowej jest bezpłatne – formularz loteryjny można wypełnić i przesłać za darmo na stronie internetowej.

Czy w podaniu do loterii wizowej mogę załączyć zdjęcie z poprzedniej edycji programu?

Nie, twoje zdjęcie powinno być aktualne, zatem wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem przesłania formularza loteryjnego.

Jakie są warunki udziału w programie dv?

Aby wziąć udział w loterii wizowej, należy pochodzić z kraju, który w danym roku kwalifikuje się do programu i posiadać paszport. Niezbędne będzie także przynajmniej średnie wykształcenie lub 2 lata pracy w zawodzie (na przestrzeni ostatnich 5 lat), do którego wymagane jest przynajmniej 2 lata szkolenia lub praktyk.

Jak dowiedzieć się o wygranej w loterii wizowej?

Nikt nie poinformuje nas o ewentualnej wygranej w loterii – wyniki należy sprawdzić samemu na stronie internetowej programu dv.